MDF

صفحه کابینت ام دی اف – MDF

1280 832 aliadmin

یکی از مهمترین شاخص ها که به زیبایی و تکمیل شدن کابینت هر آشپزخانه ای صفحه کابینت آن است که انواع گوناگونی از قبیل سنگی ، کورین و صفحه کابینت ام دی افی دارد

صفحه شرکتی که مغز آن MDF می باشد و روکش HPL روکش می شود.
در کشور ما بیشترین مورد استفاده صفحه کابینت با توجه به قیمت مناست آن با سایر موارد نوع ام دی افی آن است
اصطلاحا گفته می شود آشپزخانه قلب هر خانه است و باید با حساسیت و توجه بیشتری متریال تشکیل دهنده آن را انتخاب کرد که یک صفحه کابینت زیبا و مقاوم و با کیفیت می تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد.
به طور استاندارد صفحه کابینت شرکتی دارای ضخامت های ۳٫۲ و ۵ سانتی متر می باشد ، در عرض های ۶۰ و ۶۵ سانتی متر و ۹۰ و ۹۵ سانتی متر